ESTRO 38 Annual Meeting w Mediolanie

Na tegorocznym ESTRO 38 Annual Meeting w Mediolanie, 27-30 kwietnia, polscy radioonkolodzy, fizycy medyczni i technicy radioterapii przedstawili REKORDOWĄ liczbę 49 prezentacji naukowych. Dumą napawa zwłaszcza 15 prezentacji ustnych.

Czytaj więcej
Wiosenna sesja PES

Do tegorocznej sesji wiosennej PES z radioterapii onkologicznej zgłosiło się 27 lekarzy. Egzamin testowy (4 kwietnia, CEM w Łodzi) zdało 18 z 21 lekarzy, natomiast egzamin ustny (17-18 kwietnia COI Oddział w Gliwicach) zdało 19 z 21 koleżanek i kolegów. Poziom przygotowania zdających oceniam ogólnie jako dobry, co potwierdzają dosyć wysokie oceny wystawione przez komisję […]

Czytaj więcej