Radioterapia w Polsce w 2023r.

Raport na temat radioterapii: w 2023 roku promieniami leczona była rekordowa liczba pacjentów! W 2023 roku w ośrodkach radioterapii w Polsce leczono promieniami 105 890 pacjentów – o 6874 pacjentów więcej niż w 2022 roku. – Jest to największa liczba chorych leczonych do tej pory promieniowaniem jonizującym w naszym kraju – podkreśla prof. dr hab. […]

Czytaj więcej
Oświadczenie prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej

W nawiązaniu do artykułu „Dramatyczny apel chorego księdza”, opublikowanego 9 czerwca 2023 r. w Super Expressie, w którym autor – powołując się na wpis księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w mediach społecznościowych, z którego wynika, że jest on leczony promieniami w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie – napisał, że „znów padł aparat do radioterapii”, informuję, że: Nie […]

Czytaj więcej
Zawiadomienie – nie żyje prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Z ogromnym smutkiem zawiadamiam, że Narodowy Instytutu Onkologii oraz środowisko radioterapeutów straciło 11 maja 2021 roku w tragiczny sposób jednego z twórców i animatorów współczesnej polskiej radioterapii – Profesora Leszka Miszczyka, Kierownika Zakładu Radioterapii Oddziału NIO-PIB w Gliwicach, p.o. Dyrektora Oddziału (2015-16) oraz wieloletniego Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych.  Cześć Jego Pamięci!

Czytaj więcej
Wspólny komunikat MZ i Konsultantów Krajowych ws. PES w sesji wiosennej 2021

Warszawa, 23 marca 2021 r. WSPÓLNY KOMUNIKAT KONSULTANTÓW KRAJOWYCH w sprawie przebiegu sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2021 Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów W nawiązaniu do decyzji Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przywrócenia biegu bieżącej sesji PES dla lekarzy i lekarzy dentystów w pierwotnie zaplanowanych terminach i z […]

Czytaj więcej
Egzamin PES 2021

Szanowni Państwo! Zawiadamiam, że specjalizacyjna sesja wiosenna z radioterapii onkologicznej rozpocznie się egzaminem testowym w dniu 7.04, w CEM w Łodzi, a zakończy egzaminem ustnym w dniach 13-14.04 w Oddziale NIO-PIB w Gliwicach. UWAGA! Do podręczników obowiązkowych włączam pozycję: Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Irmina Michałek, Paweł Olasek, Agata Ciuba pt. „Nowotwory złośliwe w Polsce w […]

Czytaj więcej
Wyniki PES – jesień 2020

Szanowni Państwo! W dniach 8 oraz 13 i 14 października odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) z radioterapii onkologicznej. Do testowego PES przystąpiło 30 koleżanek i kolegów, z których 19 zaliczyło ten etap ze średnią ocen 3,6. Ustny PES odbył się w Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Spośród 19 zdających egzamin zaliczyło 18 ze […]

Czytaj więcej