Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie radioterapii onkologicznej: 

Dolnośląskie dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu; plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław; adam.maciejczyk@dco.com.pl

Kujawsko-Pomorskiedr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK – Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Zakład Radioterapii; ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz; roszkowskik@cm.umk.pl

Lubelskie dr n. med. Dariusz Surdyka – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin;

Lubuskie dr n. med. Róża Poźniak-Balicka – Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra; (68) 329 65 46; rozap@interia.pl

Łódzkie dr n. med. Michał Spych – NU-MED. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o., Zakład Radioterapii, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; michal.spych@nu-med.pl

Małopolskie – dr hab. n. med. Małgorzata Klimek – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków; tel. 12 634 83 63, fax  12 63 48 305; klimekmag@gmail.com 

Mazowieckie prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; andrzej.kawecki@coi.pl

Opolskie lek. med. Lidia Czopkiewicz – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego, ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole; lczopkiewicz@wp.pl

Podkarpackie prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; andrzej.kawecki@coi.pl

Podlaskie dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski – Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok; tfilipowski@onkologia.bialystok.pl

Pomorskie dr n. med. Krzysztof Konopa – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Onkologii i Radioterapii, ul. Smolouchowskiego 17, 80-214 Gdańsk; (58) 584 45 10 konopa@gumed.edu.pl

Śląskie – dr hab. n. med. Wojciech Majewski – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice; wojciech.majewski@io.gliwice.pl

Świętokrzyskie dr n. med. Piotr Kędzierawski – Świetokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; piotr.ke@op.pl

Warmińsko-Mazurskiedr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk – SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn; ewa.wasilewska-tesluk@uwm.edu.pl

Wielkopolskie prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki – Zakład Radioterapii I Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań; (61) 88 50 878; piotr.milecki@wco.pl

Zachodniopomorskie