Podsumowujący Kurs CMKP

W dniach 6-10 maja br. w Gliwickim Oddziale Centrum-Instytutu Onkologii przeprowadzono Podsumowujący (Atestacyjny) Kurs CMKP. Przystąpiło do niego 19 lekarzy z ośrodków w: Białymstoku, Bydgoszczy, Brzozowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowie i Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy uzyskali zaliczenie kursu, które polegało na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 2 pytania – testowe (dotyczące wykładów) i […]

Czytaj więcej