Do tegorocznej sesji wiosennej PES z radioterapii onkologicznej zgłosiło się 27 lekarzy.
Egzamin testowy (4 kwietnia, CEM w Łodzi) zdało 18 z 21 lekarzy, natomiast egzamin ustny (17-18 kwietnia COI Oddział w Gliwicach) zdało 19 z 21 koleżanek i kolegów. Poziom przygotowania zdających oceniam ogólnie jako dobry, co potwierdzają dosyć wysokie oceny wystawione przez komisję egzaminacyjną (mediana = 3,8).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *