Wyniki PES – jesień 2020

Szanowni Państwo! W dniach 8 oraz 13 i 14 października odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) z radioterapii onkologicznej. Do testowego PES przystąpiło 30 koleżanek i kolegów, z których 19 zaliczyło ten etap ze średnią ocen 3,6. Ustny PES odbył się w Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Spośród 19 zdających egzamin zaliczyło 18 ze […]

Czytaj więcej