Zawiadomienie – nie żyje prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Z ogromnym smutkiem zawiadamiam, że Narodowy Instytutu Onkologii oraz środowisko radioterapeutów straciło 11 maja 2021 roku w tragiczny sposób jednego z twórców i animatorów współczesnej polskiej radioterapii – Profesora Leszka Miszczyka, Kierownika Zakładu Radioterapii Oddziału NIO-PIB w Gliwicach, p.o. Dyrektora Oddziału (2015-16) oraz wieloletniego Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych.  Cześć Jego Pamięci!

Czytaj więcej