Biuro Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej 

email: kk.rt.onko@io.gliwice.pl
tel.: +48 (32) 278 96 14