Wyniki PES – jesień 2020

Szanowni Państwo! W dniach 8 oraz 13 i 14 października odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) z radioterapii onkologicznej. Do testowego PES przystąpiło 30 koleżanek i kolegów, z których 19 zaliczyło ten etap ze średnią ocen 3,6. Ustny PES odbył się w Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Spośród 19 zdających egzamin zaliczyło 18 ze […]

Czytaj więcej
Wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej

Jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej mam przyjemność poinformować, że dziś, 30.06, dwoje naszych lekarzy-rezydentów: lek. Magdalena Stankiewicz i lek. Kamil Krysiak znalazło się wśród 9 z 19, którzy zdali pomyślnie część testową (Magda najlepiej!).  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Czytaj więcej
Sesja PES – listopad 2019

Szanowni Państwo! W listopadzie 2019 odbyła się sesja PES z radioterapii onkologicznej. Do egzaminu testowego przystąpiło 19 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,16. Do egzaminu ustnego przystąpiło 15 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,54. Ogólna średnia jesiennego PES wynosi 3,40. Oznacza to spadek ogólnej oceny o 0,15 w stosunku do sesji wiosennej, co […]

Czytaj więcej