Zawiadomienie – nie żyje prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Z ogromnym smutkiem zawiadamiam, że Narodowy Instytutu Onkologii oraz środowisko radioterapeutów straciło 11 maja 2021 roku w tragiczny sposób jednego z twórców i animatorów współczesnej polskiej radioterapii – Profesora Leszka Miszczyka, Kierownika Zakładu Radioterapii Oddziału NIO-PIB w Gliwicach, p.o. Dyrektora Oddziału (2015-16) oraz wieloletniego Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych.  Cześć Jego Pamięci!

Czytaj więcej
Wspólny komunikat MZ i Konsultantów Krajowych ws. PES w sesji wiosennej 2021

Warszawa, 23 marca 2021 r. WSPÓLNY KOMUNIKAT KONSULTANTÓW KRAJOWYCH w sprawie przebiegu sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2021 Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów W nawiązaniu do decyzji Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przywrócenia biegu bieżącej sesji PES dla lekarzy i lekarzy dentystów w pierwotnie zaplanowanych terminach i z […]

Czytaj więcej
Egzamin PES 2021

Szanowni Państwo! Zawiadamiam, że specjalizacyjna sesja wiosenna z radioterapii onkologicznej rozpocznie się egzaminem testowym w dniu 7.04, w CEM w Łodzi, a zakończy egzaminem ustnym w dniach 13-14.04 w Oddziale NIO-PIB w Gliwicach. UWAGA! Do podręczników obowiązkowych włączam pozycję: Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Irmina Michałek, Paweł Olasek, Agata Ciuba pt. „Nowotwory złośliwe w Polsce w […]

Czytaj więcej
Wyniki PES – jesień 2020

Szanowni Państwo! W dniach 8 oraz 13 i 14 października odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) z radioterapii onkologicznej. Do testowego PES przystąpiło 30 koleżanek i kolegów, z których 19 zaliczyło ten etap ze średnią ocen 3,6. Ustny PES odbył się w Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Spośród 19 zdających egzamin zaliczyło 18 ze […]

Czytaj więcej
Wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej

Jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej mam przyjemność poinformować, że dziś, 30.06, dwoje naszych lekarzy-rezydentów: lek. Magdalena Stankiewicz i lek. Kamil Krysiak znalazło się wśród 9 z 19, którzy zdali pomyślnie część testową (Magda najlepiej!).  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Czytaj więcej