Wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej

Jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z radioterapii onkologicznej mam przyjemność poinformować, że dziś, 30.06, dwoje naszych lekarzy-rezydentów: lek. Magdalena Stankiewicz i lek. Kamil Krysiak znalazło się wśród 9 z 19, którzy zdali pomyślnie część testową (Magda najlepiej!).  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Czytaj więcej
Sesja PES – listopad 2019

Szanowni Państwo! W listopadzie 2019 odbyła się sesja PES z radioterapii onkologicznej. Do egzaminu testowego przystąpiło 19 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,16. Do egzaminu ustnego przystąpiło 15 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,54. Ogólna średnia jesiennego PES wynosi 3,40. Oznacza to spadek ogólnej oceny o 0,15 w stosunku do sesji wiosennej, co […]

Czytaj więcej
PTRO 2019

Szanowni Państwo! Na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, który odbędzie się w dniach 18–19 października 2019 roku w Łodzi będzie możliwość spotkania się i konsultacji z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej, Panem prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Składowskim. Będzie możliwość umówienia spotkania na stanowisku COI Gliwice podczas trwania Zjazdu PTRO.

Czytaj więcej