Szanowni Państwo!

W listopadzie 2019 odbyła się sesja PES z radioterapii onkologicznej.

Do egzaminu testowego przystąpiło 19 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,16.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 15 lekarzy, zdało 14. Średnia ocen wynosiła 3,54.

Ogólna średnia jesiennego PES wynosi 3,40. Oznacza to spadek ogólnej oceny o 0,15 w stosunku do sesji wiosennej, co znalazło potwierdzenie w gorszym przygotowaniu zdających.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *