Drogie Koleżanki i Koledzy Radioonkolodzy!
Szanowni Państwo!

 

Od początku 2019 roku mam zaszczyt pełnić funkcję Konsultanta Krajowego ds. Radioterapii Onkologicznej w Polsce. Funkcję tę postrzegam przede wszystkim:

1. Jako kontynuację pracy moich znakomitych poprzedników (m.in. Profesora Rafała Dziadziuszko oraz Profesora Mariana Reinfussa).

2. Jako zaszczyt reprezentowania całego środowiska radioonkologicznego w merytorycznym pojęciu tej specjalizacji lekarskiej.

3. Jako zobowiązanie do bycia animatorem i gwarantem rozwoju radioterapii - ważnej metody terapii onkologicznej.

4. Jako deklarację bycia konsultantem służącym pomocą w rozwiązywaniu trudnych, indywidualnych problemów naszych chorych.

W tym celu uruchamiam niniejszą stronę internetową, mając nadzieję, że ułatwi ona kontakt i stanie się źródłem informacji o mojej i Państwa, tj. Konsultantów Wojewódzkich, działalności.

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski